K O L O R Y J E S I E N IJesień - paleta farb rozrzucona
pośród kwiatu przyrody.
W listopadzie rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla klas 0 - III ?Kolory jesieni?, zorganizowany przez p. W. Białas, p. M. Barul, p. A. Rożenek i p. S. Kurkowską. Uczniowie, którzy najlepiej uchwycili kolory jesieni, zostali nagrodzeni: Klaudia Filipczak, Hanna Rożenek i Aleksandra Szpoton z kl. 0a, wych. p. M. Synowiec;
Wiktoria Zalega z kl. 0b, wych. p. W. Białas;
Maja Wołąkiewicz i Anastazja Kopera, kl. 0c, wych. p. A. Filipczak i p. M. Piekarska-Orko;
Aleksandra Jakóbczyk i Jakub Kowalczyk, kl. 0d, wych. p. K. Sołtysiak i p. S. Zalega;
Patrycja Ksyta, kl. 1a, wych. p. A. Mijas;
Karolina Gawin, kl. 2b, wych. p. M. Barul;
Jakub Cieślikiewicz, kl. 2d, wych. p. K. Klimek;
Urszula Rożenek, kl. 3b, wych. p. D. Głowacka;
Aleksandra Tomczyk, kl. 3c, wych. p. A. Rożenek;
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.