Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NASZE WYMARZONE EKO-PRACOWNIEWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił konkurs na dofinansowanie w formie dotacji zadań z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. ?Moja wymarzona ekopracownia?. Celem Konkursu było dokonanie wyboru do wsparcia finansowego najlepszych projektów polegających na zaplanowaniu i utworzeniu szkolnej pracowni wraz z programem edukacyjnym opartym na jej wykorzystaniu. Konkurs skierowany był do publicznych szkół z terenu województwa łódzkiego:podstawowych (pracownia dla klas IV-VI) oraz gimnazjów.

Decyzją Zarządu WFOŚiGW w Łodzi 29 czerwca br. nasza szkoła uzyskała dofinansowanie na utworzenie ekopracowni. W naszej szkole powstanie ekopracownia pn. ?MULTI - EKO?. Łączna wartość zadania wynosi 39.896,00 zł., z czego 28.690,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Łodzi, a 11.206,00 zł stanowi udział własny gminy. W pracowni planuje się:

    1. zakup pomocy dydaktycznych w tym: mikroskop, filmy DVD o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, multimedialna encyklopedia przyrody,
    2. zakup sprzętu audio video, komputerowego, fotograficznego,
    3. zakup wyposażenia pracowni (stoliki, krzesełka, tablice szkolne, szafy, rolety okienne, biurko nauczycielskie, stojaki na mapy/plansze, kosze do segregacji odpadów),
    4. zakup drzwi wewnętrznych (skrzydeł).