Kuratoryjny konkurs z języka angielskiego

Już drugi rok z rzędu w SP nr 1 w Opocznie nasz uczeń  zakwalifikował się do etapu rejonowego Kuratoryjnego Konkursu z Języka Angielskiego.Był to JAN KROGULEC uczeń  klasy 6 C. Eliminacje rejonowe odbyły się dnia 10 stycznia 2017 r.  w SP nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim.  Jan znalazł się wśród 179 najlepszych uczniów szkół podstawowych z województwa łódzkiego i  pisał test leksykalno-gramatyczny wraz z elementami kultury anglojęzycznej. Jan uzyskał bardzo wysoki wynik 81.25 % z całego testu, co jest ogromnym sukcesem, gdyż podobne wyniki uzyskało niecałe 20 procent wszystkich uczestników eliminacji. Warto  również nadmienić, że Jan jako jedyny z Opoczna reprezentował nasz powiat a nauczycielką przygotowującą go do etapu rejonowego była Katarzyna Mieszczankowska.