?Dziękuję ? nie palę!? - pod takim hasłem odbył się 22 lutego happening profilaktyczny.

Ta akcja edukacyjno - profilaktyczna informowała o zdrowotnych następstwach używania tytoniu, zachęcała do wyboru zdrowego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego.

Uczniowie przygotowali ciekawe plakaty zachęcające do niepalenia.

Obejrzeli prezentację multimedialną, która przedstawiała jak szkodliwy wpływ na organizm młodego człowieka ma nikotyna zawarta w papierosach tradycyjnych i e-papierosach, jakie są następstwa używania tytoniu przez dzieci i młodzież oraz jaki to ma wpływ na wyniki w nauce.

Na zakończenie uczniowie przećwiczyli jak mogą skutecznie odmówić, gdy ktoś zaproponuje zapalenie papierosa.

Do kampanii włączyli się także uczniowie gimnazjum wraz z p. Anetą Toporkiewicz.

Organizatorzy ?  Ewa Cichawa-Kaczmarczyk, Alina Kaźmierczyk.