Spotkanie z twórczością Henryka Sienkiewicza

 
Dnia 31 styczna 2017 roku odbyło się w naszej szkole
Głośne Czytanie Utworów Henryka Sienkiewicza.

Fragmenty powieści czytała grupa uczniów z klasy IIIA gimnazjum. Czytanie to miało podniosły charakter, ponieważ odbywało się w nastrojowo wystylizowanym miejscu na głównym korytarzu. Poprzedzone było prezentacją multimedialną na temat życia i twórczości H. Sienkiewicza, zaś każdy z przeczytanych przez młodzież fragmentów miał swoje odniesienie również w scenach filmowych czy muzyce kojarzącej się nieodzownie z wersją filmową prezentowanego dzieła literackiego.

Cała impreza miała charakter iście sienkiewiczowski, przy zaciemnionej sali i blasku świec czytano fragmenty zacnych dzieł H. Sienkiewicza, takich jak: ? Ogniem i mieczem?, ?Potop?, ?Pan Wołodyjowski?, ?Quo vadis?, ?Krzyżacy? i ?W pustyni i w puszczy?.

Chcieliśmy w ten sposób przybliżyć młodzieży sylwetkę Henryka Sienkiewicza oraz zapoznać z jego bardzo wartościową twórczością.

Organizatorzy

Uczniowie: Babicka Laura, Czajkowski Filip, Kędziora Martyna, Kobierska Zuzanna, Mielcarz Krzysztof, Sadura Patryk, Zalega Joanna.

Opiekunowie: p. Rudzka Urszula, p. Sadura Beata