WIZYTA POLICJI W NASZEJ SZKOLE

19 października 2016 roku w oddziałach przedszkolnych przy zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie, odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Opocznie zorganizowane przez wychowawczynię jednej z grup, panią Katarzynę Kumorowską.

Tematem spotkania było teoretyczne i praktyczne utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci  w szkole jak i w domu. Policjanci omawiali z dziećmi zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach miasta, a w szczególności  zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły oraz pokazali niektóre znaki drogowe. Przypomnieli również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze. Następnie nasi goście wytłumaczyli jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Policjanci poinformowali i zademonstrowali dzieciom w  jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku psa. Największym jednak zainteresowaniem cieszyły się wśród dzieci opowiadania o codziennej pracy Policji. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. Szczególnie ciekawiło je, jak zostać policjantem, a także kiedy można otrzymać kartę rowerową. Najprzyjemniejszą częścią spotkania było oglądanie przyniesionych przez naszych gości podstawowych akcesoriów policjanta.

Dzieci mogły przymierzyć czapkę, kamizelkę kuloodporną oraz dokładnie obejrzeć kajdanki czy pałkę policyjną. Po prelekcji przeprowadzonej w salach dydaktycznych dzieci udały się z policjantami na najbliższe przejścia dla pieszych, aby przypomnieć sobie w jaki sposób z takich przejść należy korzystać oraz na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Punktem kończącym spotkanie było oglądanie radiowozu policyjnego, pamiątkowe zdjęcia oraz drobne upominki od policjantów.

 

Na zakończenie wizyty dzieci wręczyły zaproszonym gościom wspólnie wykonane podziękowanie.

Dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać lecz do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.