22 KWIETNIA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI W JEDYNCE

 

Dzień Ziemi w świetlicy szkolnej

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi uczniowie klasy IIa wraz z wychowawczynią p. Anną Bednarczyk przygotowali inscenizację pt. ?Ścieżka pod górkę?, która mówi o ochronie przyrody. Każdy z występujących miał własnoręcznie przygotowany rekwizyt. Uczniowie zaprezentowali swój występ w świetlicy szkolnej, za co otrzymali ogromne brawa od kolegów i koleżanek przebywających w świetlicy. W nagrodę otrzymali żonkile własnoręcznie wykonane przez dzieci, których pracą kierowała p. Wiesława Boczek. Na zakończenie, pod kierunkiem p. Marzanny Urazińskiej uczniowie śpiewali piosenki o naszej planecie. Cały występ został poprzedzony pogadanką na temat ochrony środowiska. Wszyscy się świetnie bawili, a także pogłębiali swoją wiedzę na temat ochrony naszej planety Ziemi.

 

 

W Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie 22 kwietnia hucznie obchodzono Międzynarodowy Dzień Ziemi. Organizatorami imprezy byli Samorząd Uczniowski Gimnazjum oraz młodzi wolontariusze z Ligi Ochrony Przyrody i Stowarzyszenia ?Pomagajmy Zwierzętom?. Nadzór nad przebiegiem sprawowali nauczyciele opiekujący się SU oraz nauczyciele przedmiotów przyrodniczych.

Z tej okazji uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 do wspólnego świętowania Dnia Matki Ziemi ubrali się w kolorze zieleni. W godz. od 10.20 do 11.15 odbył się barwny korowód dookoła szkoły uczniów i nauczycieli z klas I-III szkoły podstawowej. Klasy IV-VI i gimnazjalne brały udział w zajęciach edukacyjnych poświęconych ochronie przyrody i planety Ziemi przeprowadzanych przy użyciu tablic multimedialnych.

Dodatkowo we współpracy z PGK Sp. z o.o. odbyła się akcja zbiórki  baterii, płyt CD oraz zużytego małogabarytowego sprzętu ? tzw. elektrośmieci, na które zostały wystawione specjalne kontenery na szkolnym placu od strony MDK .

Samorząd Uczniowski Gimnazjum przeprowadził zbiórkę makulatury.

  

 

O święcie pamiętano też na zajęciach lekcyjnych, np. na przyrodzie i godzinach wychowawczych, uczniowie oglądali film propagujący piękno "Spalskich Lasów" lub  film o globalnych problemach naszej planety ?HOME SOS DLA ZIEMI?.  Odbyły się dyskusje i pogadanki o tematyce ekologicznej. Na zajęciach komputerowych uczniowie wykonywali prezentacje multimedialne o ochronie przyrody a na zajęciach plastycznych plakaty, które zostały zaprezentowane na wystawie na holu szkoły.

Pomysł okazał się bardzo ciekawy. Uczniowie chętnie angażowali się we wszystkie przedsięwzięcia. To ważne aby młode pokolenie miało świadomość zagrożeń jakie niesie cywilizacja naszej planecie.