Sprawozdanie z programu edukacji antynikotynowej "Nie pal przy mnie proszę"

Sprawozdanie z programu edukacji antynikotynowej "Nie pal przy mnie proszę" realizowanego w roku szkolnym 2014/2015.

W roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie realizowany był program antynikotynowy pt. "Nie pal przy mnie, proszę". Program był realizowany w klasach trzecich w formie spotkań, zajęć warsztatowych, prelekcji, konkursów, pogadanek. Wszystkie formy tych zajęć dotyczyły zdrowia - czym jest zdrowie, od czego zależy, co szkodzi zdrowiu i co należy robić gdy zdrowie jest zagrożone. Ostatnie zajęcia miały tytuł "Nie pal przy mnie, proszę". Dzieci pracowały na zajęciach z dużym zaangażowaniem, polecenia i zadania tematyczne wykonywały z wielką chęcią. 

 

 

 

Odbyły się 3 konkursy plastyczne, wystawy prac dzieci, spotkania z pielęgniarką szkolną, prelekcje filmów o tematyce nikotynowej. Prace plastyczne są ozdobą korytarza szkolnego, są to prace wykonane różnymi technikami plastycznymi, są kolorowe, oryginalne, pomysłowe i staranne. Uczniowie wykonali również ciekawe i wymowne znaczki z hasłem przewodnim "Nie pal przy mnie, proszę". Dzieci przygotowywały również ciekawe artykuły do gazetek klasowych. Cele programu zostały osiągnięte. Uczniowie poszerzyli informacje na temat zdrowia, wykształcili umiejętność radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, wiedzą co to znaczy bierne palenie. Wszystkim dzieciom gratulujemy wiedzy, pomysłowości i twórczej ekspresji przy wykonywaniu prac plastycznych i zaangażowania w czasie zajęć.

Odpowiedzialnymi za cykl zajęć programu były wychowawczynie klas trzecich : S.Kurkowska, B.Popecka, A.Mijas.