PRÓBNY ALARM w Jedynce

Dzieci i młodzież powinni wiedzieć jak reagować w sytuacjach niebezpiecznych, a przede wszystkim jak ich unikać. W trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole  został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy.

W czasie trwania czwartej godziny lekcyjnej uczniowie usłyszeli sygnał alarmowy, który różnił się od znanego wszystkim dzwonka na przerwę. Zgodnie z planem ewakuacji, uczniowie wraz z nauczycielami oraz pracownicy administracji i obsługi, opuścili budynek szkoły i udali się na miejsce zbiórki, którym był teren boisk sportowych. Po sprawdzeniu przez dyrekcję obecności uczniów na miejscu zbiórki, przeliczeniu uczniów, pani Dyrektor zarządziła powrót do szkoły.

Próbne alarmy przygotowują naszych uczniów do sprawnego opuszczania budynków w razie zagrożenia pożarem.