Mikołajki klasowe w 4a

Mikołajki klasowe, które odbyły się w piątek 6.12.2013 i przebiegły w bardzo miłej atmosferze.

Do klasy przyszedł PRAWDZIWY MIKOŁAJ (Mikołaj Dziewit), który rozdawał dzieciom cukierki. Dzieci opowiadały MIKOŁAJOWI o swoich dobrych uczynkach w tym roku i obiecały poprawę zachowania, by w następnym roku zasłużyć na nagrodę. 

Mikołajki Klasowe były okazją do wzajemnego częstowania się słodyczami, zadbali o to uczniowie: Martynka, Olga, Janek oraz Mateusz i pani wychowawczyni.