Gminny Konkurs Ekologiczny - rozstrzygnięty

Gminny Konkurs Ekologiczny,, Segreguj z nami walcz z odpadami?-rozstrzygnięty.

                  Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym etapie szkolnym eliminacje przeprowadziła komisja powołana przez dyrektora szkoły Panią Elżbietę Paduszyńską. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 10 uczniów (ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum)-Martyna Szkurłat, Katarzyna Jewtuch, Martyna Chmal, Aleksandra Tomczyk, Krzysztof Kowalski, Kacper Zapałacz, Wiktoria Pawlik, Alicja Lasota, Joanna Kaźmierczyk, Julia Bąk.

 

                 W drugim etapie eliminacje gminne przeprowadziła komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Opoczna.  Laureatami gminnego konkursu zostało troje uczniów z naszej szkoły:                                                                                                                             - w kategorii klas 0-III ,,plakat o tematyce ekologicznej?- II miejsce zajęła Matylda Szkurłat uczennica klasy III d (nauczycielka p. Dorota Głowacka),              - w kategorii klas IV-VI ,,ZWIERZAKI-ŚMIECIAKI?- III miejsce zajął Kacper Zapałacz uczeń klasy V d (nauczycielka p. Monika Badowska),                                                                                          -w kategorii uczniów gimnazjum ,,Nie wszystko złoto, co się świeci?- I miejsce przyznano Alicji Lasocie uczennicy klasy II d (nauczycielka p. Monika Badowska).

                 Laureaci odebrali swe nagrody 29 czerwca 2013r.  w czasie festynu rodzinnego zorganizowanego z przez Gminę Opoczno.