Podsumowanie konkursu plastyczno-ekologicznego

Podsumowanie etapu szkolnego  konkursu plastyczno-ekologicznego organizowanego przez Gminę Opoczno.

                W pierwszym tygodniu czerwca wpłynęło do szkoły pismo z Urzędu Miasta. Znalazła się w nim informacja o organizowanych przez  Gminę Opoczno konkursach plastyczno-ekologicznych będących elementem zadania z dziedziny edukacji ekologicznej realizowanego przez gminę.

 

 

                  Przed przystąpieniem do konkursu należało zapoznać młodzież z nowymi zasadami segregowania śmieci według informacji dołączonych do regulaminu konkursu.

                  Konkurs podzielony był na poszczególne grupy wiekowe. Uczniowie z klas 0-III mieli wykonać plakat w formacie A2 (tematem plakatu była ekologia). Tytuł konkursu:  ?Segreguj z nami walcz z odpadami?.

                 ?Zwierzaki ? śmieciaki? to tytuł konkursu adresowanego dla klas IV-VI. Przedmiotem konkursu było wykonanie  figury dowolnego zwierzaka z surowców wtórnych takich jak: papier, butelki typu PET, folia, baterie, tworzywa sztuczne itp.

                 Dla uczniów z  gimnazjum konkurs zatytułowany był - ?Nie wszystko złoto, co się świeci?. Gimnazjaliści mieli wykonać komplet biżuterii z surowców wtórnych.

                  Mimo bardzo krótkiego czasu do zakończenia  etapu szkolnego ( kończył się on 14 czerwca) nauczycielom  udało się zachęcić  uczniów do wykonania konkursowych prac. W najmłodszej grupie wiekowej najbardziej aktywni okazali się uczniowie następujących nauczycielek: Pani Doroty Głowackiej, Pani Anny Król, Pani Agnieszki Rożenek, Pani Katarzyny Klimek, Pani Anny Bednarczyk. Powstało 37 barwnych, ciekawych oraz zgodnych  z tematyką konkursu prac. Jury w składzie: dyrektor szkoły Pani Elżbieta Paduszyńska, Pani Sylwia Kurkowska i Pani Alina Kaźmierczyk, miało nie lada kłopot w wyborze laureatów. Po długim namyśle zdecydowano, że do dalszego etapu konkursu przekazane zostaną prace następujących uczniów: Matyldy Szkurłat ( kl 3b-wych. Pani Dorota Głowacka), Katarzyny Jewtuch (kl 2d-wych. Pani Katarzyna Klimek), Martyny Chmal (kl 3c-wych. Pani Agnieszka Rożenek) i Aleksandry Tomczyk (kl3c-wych. Pani Agnieszka Rożenek).

                 Na konkurs ? Zwierzaki ? śmieciaki? napłynęło 12 prac z klas IV-VI. Komisja konkursowa w składzie: dyrektor szkoły Pani Elżbieta Paduszyńska (przewodnicząca komisji), Pani Urszula Dżoleva , Pani Mariola Sikorska i Pani Urszula Niemirska Jędrasik, wyłoniła zwycięzców. Do drugiego etapu zakwalifikowano następujące prace: ?Świnka?-praca Krzysztofa Kowalskiego z klasy 5b-nauczycielka Pani Monika Badowska; ?Krokodyl?-praca Wiktorii Pawlik z klasy 5d-nauczycielka Pani Monika Badowska; ?Ośmiornica?-praca Kacpra Zapałacza z klasy 5d-nauczycielka Pani Monika Badowska.

                W konkursie ?Nie wszystko złoto co się świeci? wzięło udział 11 gimnazjalistów. Skład komisji konkursowej był taki sam jak w konkursie ?Zwierzaki-śmieciaki?. Laureatami szkolnego etapu gimnazjalnego konkursu zostali: Joanna Kaźmierczyk z klasy 2d -nauczycielka Pani Mariola Sikorska, Alicja Lasota z klasy 2d-nauczycielka Pani Monika Badowska i  Julia Bąk z klasy 2a-nauczycielka Pani Monika Badowska.

             Nad sprawnym przebiegiem wyżej wymienionych konkursów czuwała Pani Alina Kaźmierczyk ( szkolny koordynator konkursu).