EKOLOGIA DLA NAJMŁODSZYCH

 

                         20 czerwca 2013 roku był Dniem Otwartym w MULTIMEDIALNEJ PRACOWNI EKOLOGICZNEJ (sala 202). Realizatorki projektu ekologicznego panie: Marzanna Mastalerz, Aneta Toporkiewicz i Alina Każmierczyk  przeprowadziły w nowo utworzonej multimedialnej pracowni ekologicznej MULTI- EKO zajęcia dla uczniów oddziałów zerowych i klas I-III. Hasło przewodnie tych zajęć brzmiało ?ŻYJMY EKOLOGICZNIE?. W sprawnym przebiegu zajęć pomagali  uczniowie z klas 6 (przyprowadzali uczniów, wręczali uczniom naklejki-nagrody za aktywność , wręczali wychowawcom klas scenariusze zajęć i informację o przydatnych stronach internetowych , robili zdjęcia).

 

 

                        W czasie zajęć dzieci odpowiadały na pytanie; ?Co to znaczy żyć ekologicznie?, dyskutowały na tematy związane z ekologicznym życiem, gospodarką odpadami,  ?Czy korzystanie z komputera jest zachowaniem ekologicznym? i inne. Dzieci rozwiązywały ćwiczenia interaktywne związane z tematyką zająć (dzięki grom komputerowym na stronach internetowych: http://buliba.pl/;  dzieci.mos.gov.pl; www.zyraffa.pl/ekologia-  poznały łańcuchy pokarmowe i zwierzęta żyjące w Polsce, projektowały ogrody przyjazne zwierzętom, sprawdzały, czy potrafią segregować śmieci).

                         Dla naszych najmłodszych ekologiczny styl życia polega na: niezaśmiecaniu środowiska, segregowaniu śmieci, recyklingu, nieniszczeniu przyrody, nieniszczeniu roślin (bo dają nam tlen), wyrzucaniu baterii do osobnych pojemników, rzadkim jeżdżeniu samochodem, dbaniu o zdrowie (nie siedzieć długo przy komputerze, dużo przebywać na świeżym powietrzu itp.), oszczędzaniu wody, nie wypalaniu lasu, nie niszczeniu powietrza (spalinami), ekologicznym korzystaniu z komputera.

                         Najmłodsi uczniowie szkoły doszli do wniosku, że korzystanie z komputera może być zachowaniem ekologicznym, ale pod warunkiem, że  przy jego pomocy znajdziemy wskazówki i porady co robić, aby chronić i szanować przyrodę. Dowiedzieli się również w jaki sposób szukać w komputerze różnych informacji (w multimedialnej encyklopedii WIKIPEDII).

                         W zajęciach wykorzystano znajdujące się na wyposażeniu ekopracownii multimedialne środki dydaktyczne.

                         Dzieci z klas 0-3 oklaskami wyrażały swoje zadowolenie z pobytu w Sali Multi-Eko. Czas spędzony na zajęciach okazał się dla nich  świetną, pouczająca zabawą.