Wydawanie dokumentów

Procedura wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie

 
Procedura

Podanie_o_wydanie_duplikatu_legitymacji_zalacznik_nr_1

Podanie_o_wydanie_duplikatu_legitymacji_zalacznik_nr_2