W MUZEUM NA KÓŁKACH

W dniach 10-12 października 2016 roku gościło w naszym mieście Muzeum na kółkach. Muzeum to jest mobilną wystawą Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wystawa ta odwiedza mniejsze miasta, w których przed II wojną światową Żydzi stanowili istotną cześć społeczności i ukazuje tysiącletnią historię polskich Żydów. Pawilon mobilny wystawy znajdował się na placu przy Miejskim Domu Kultury. Z panią Marzanną Mastalerz kolejno odwiedzali wystawę uczniowie z klas: VIC, VB, VIB oraz uczniowie z klasy VID i VIB należący do Szkolnego Klubu Ekologicznego ? przyrodniczego kółka zainteresowań. Wysłuchali oni ciekawych opowieści związanych z kulturą i obyczajami ludności żydowskiej w dawnej Polsce. Opowieści te były przeplatane pokazem replik różnorodnych eksponatów. Uczniowie najbardziej zainteresowali się opisami żydowskich świąt (szczególnie zaś udziałem w nich dzieci i młodzieży), językiem hebrajskim, w którym nie ma samogłosek i znaków przestankowych oraz makietą dawnej dzielnicy żydowskiej w Opocznie.