18 maja 2016 był dla klas 1a, 1c i 1f dniem artystycznych przeżyć

Tego właśnie dnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  w zajęciach artystycznych prowadzonych przez artystę plastyka panią Małgosię w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Po zajęciach zwiedzano przepiękny park położony wokół centrum, z rzeźbami współczesnych artystów. Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie Pałacu Józefa Bradta, który znajduje się na terenie parku.

Wycieczka zakończyła się obejrzeniem spektaklu pt. ?Tygrys Pietrek? w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Dzieciom w tej wspaniałej podróży po ?krainie sztuki? towarzyszyły panie M. Synowiec,
U. Dżoleva, s. B. Łukawska i A. Król.