Język angielski

Język angielski

Robimy komiksy

 

 

Glogster  -  jest to narzędzie, które pozwala użytkownikom tworzyć wirtualne plakaty
- z połączenia tekstu, video, zdjęć i muzyki.