Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie

im. Kornela Makuszyńskiego

Projekt ?Opoczno - moja mała Ojczyzna?

     ?Opoczno - moja mała Ojczyzna? to projekt edukacyjny zrealizowany w ramach rządowego programu ?Cyfrowa szkoła.? Celem było przybliżenie historii własnej miejscowości i wzmocnienie postawy patriotyzmu lokalnego. Uczniowie mieli wybrać kilka najbardziej znanych zabytków Opoczna, wykonać ich fotografie i przygotować krótkie opisy tych zabytków. Ostatnim etapem było wykonanie prezentacji multimedialnej. Udział wzięli uczniowie klasy V a i VI a.

       Projekt był doskonałą lekcją historii, gdyż umożliwił uczniom poznanie przeszłości swojego miasta poprzez spotkanie z historią bliską, która oddziaływuje na wyobraźnię o wiele silniej, niż najlepiej przeprowadzony wykład. Przyczynił się nie tylko do zdobywania wiedzy historycznej, ale także dał satysfakcję uczestnikom z dobrze wykonanej pracy a to jest zachętą do dalszych działań. Uczniowie ponadto kształcili umiejętność wykorzystywania narzędzi TIK- wdrażania do obsługi popularnych programów komputerowych. Ponadto spełnił ważny cel wychowawczy, gdyż przyczynił się do zagospodarowania młodemu człowiekowi czasu wolnego.     

 

                                                                                                                                                                                                  

Projekty Cyfrowej Szkoły

                   Informacja nt. projektów edukacyjnych realizowanych w ramach "Cyfrowej szkoły"

 

Temat projektu

Cel projektu

Nauczyciele zaangażowani w projekt

Liczba uczniów aktywnych w projekcie

 

Publikacje

-------------------------

Wykorzystywane metody i
 narzędzia TIK

Termin realizacji

Program edukacyjny Środowisko - Na zdrowie? - pozalekcyjne zajęcia edukacyjne

Poznanie zależności między składnikami przyrody a zdrowiem człowieka i przygotowanie do działań na rzecz ochrony środowiska.

(3)

M. Mastalerz

A. Toporkiewicz

A. Kaźmierczyk

47

strona projektu 

eko poradnik

pokaz

pokaz Gleba

--------------------------------

laptopy, tablica interaktywna, projektor,wizualizer, odtwarzacz DVD, telewizor,  Internet (przeglądarki, wybrane strony, http://learningapps.org/),

filmy na płytach DVD, cyfrowe aparaty fotograficzne, edytor Word, filmy na youtube,

marzec-maj

(uroczyste zakończ. początek czerwca)

Opoczno ? moja mała ojczyzna.

Poznanie historii i zabytków Opoczna

(2)

H. Sosnowska

J. Stępniewska

10

strona projektu

prezentacje uczniów

-------------------------

 laptopy,projektor,internet, wizualizer, tablica interaktywna, aparaty fotograficzne

maj czerwiec

Opoczno - moje rodzinne miasto

Pogłębienie wiadomości na temat  , tradycji, folkloru, kultury.

(4)

U. Rudzka

I. Bogacz

U. Niemirska - Jędrasik

D. Ciechańska

20

opis projektu 

prace:

Jazia Góra
Na tropie piękna
ćwiczenie 1
ćwiczenie 2

laptopy,projektor,internet, wizualizer, tablica interaktywna, aparaty fotograficzne

 

 

czerwiec

Matematyka z papieru

Wdrażanie uczniów do pozyskiwania informacji z różnych źródeł, rozwijanie samodzielności i pracy w grupie, pobudzanie do logicznego myślenia, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, prowokowanie  do działania i samodzielnego zdobywania wiedzy, kształtowanie umiejętności  prezentowania wyników własnej pracy, wykorzystanie narzędzi TIK ?wdrażanie do obsługi popularnych programów komputerowych.

(4)

A. Bobrowska

A. Molka

G. Pytlos

W. Markiewicz

30

WebQuest 

prezentacje uczniów

bryły, origami i ich autorzy

----------------------------

zasoby Internetu,laptopy,projektor, Internet, wizualizer, tablica interaktywna, aparaty fotograficzne, programy graficzne i do robienia prezentacji (power point, Prezi),  filmów, glogi, fotocasty, aplikacje LearningApps.

maj czerwiec

Everyday English

Zachęcenie uczniów do nauki języka angielskiego z wykorzystaniem narzędzi TIK

(4)

A. Wilk

U. Trębarczyk

E.Trębarczyk - Kowalska

U. Dżoleva

 

298

Strona projektu

Robimy komiksy

prezentacje uczniów

----------------------------

laptopy, projektor, internet, tablica interaktywna, aparaty fotograficzne, kamera video

kwiecień

czerwiec

Szkolny konkurs przyrodniczo - plastyczny ?Najpiękniejszy bukiet ze szkolnego ogrodu?

 Kształtowanie umiejętności obserwacji przyrody, rozwijanie indywidualnych  zdolności twórczych, kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego.

(4)

M. Mastalerz

M. Badowska

M. Sikorska

27

Strona projektu

-------------------------------

WebQuest

 cyfrowe aparaty fotograficzne, programy z narzędziami do wczytywania obrazów z cyfrowych aparatów fotograficznych i do obróbki zdjęć, edytor Word, poczta elektroniczna,

marzec- maj

 

Materiały z projektów zostaną opublikowane na stronie www SP nr 1 w Opocznie

Publikacje nauczycieli

Wiktoria Markiewicz  Wizualizacje zagadnień matematycznych na lekcje matematyki

Wiktoria Markiewicz  Aplikacje LearningApps      

Wiktoria Markiewicz  Administrator strony internetowej  SP nr 1 w Opocznie  

Wiktoria Markiewicz  Karta pracy - ułamki zwykłe - uczeń z trudnościami, kl. 4

Wiktoria Markiewicz  Karta pracy - ułamki zwykłe - uczeń zdolny, kl. 4

Wiktoria Markiewicz  Pomysł dobrej praktyki ? Geogebra  Wysokości w trójkącie

Alfreda Molka  Scenariusz Suma kątów w trójkącie

Marzanna Mastalerz  Pomysł dobrej praktyki    Zieleń miejska

Marzanna Mastalerz  Karta pracy     Różnorodność roślin na łące

Marzanna Mastalerz  Pomysł dobrej praktyki    Zdrowie

Marzanna Mastalerz  Opis narzędzia  TIK Programy w Portalu Scholaris.pl

Marzanna Mastalerz   Informacja zwrotna

Marzanna Mastalerz  Scenariusz  Co to znaczy żyć

Urszula Trębarcztk  Projekt - What about insects?

E
dyta Trębarczyk - Kowalska - Scenariusz This is the UK. 

 Edyta Trębarczyk - Kowalska - Present simple vs Present continuous

 Marzanna Mastalerz - Miejsca Pamięci Narodowej w Opocznie

 Marzanna Mastalerz - Linia czasu

 Marzanna Mastalerz - Szkolny ogród - maj 2015 (mapwing) 

 

Szukaj

Liczba odsłon

Odsłon artykułów:
1938210

Online

Odwiedza nas 170 gości oraz 0 użytkowników.