S P R A W D Z I A N W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Informacje dla rodziców o SPRAWDZIANIE 2016

Filmy o SPRAWDZIANIE   - źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

 cke.edu.pl - więcej informacji