Wyniki sprawdzianów

 
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna -    Arkusze egzaminacyjne
 
 
Wyniki sprawdzianów zewnętrznych 
na zakończenie Szkoły Podstawowej nr 1
w Opocznie
 
 
Sprawdzian 2014
 
Sprawdzian 2013 
 
Sprawdzian 2012
 
Sprawdzian 2011
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Badania Umiejetności uczniów klas trzecich - informacje dla nauczycieli, uczniów
 
Badania: OBUT  DUMa
 

 Raport z badania DUMa 2014

Raport z badania OBUt 2014

 Raport z badania PISA 2012