Informatory

Informatory o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

List Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas

Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 w językach mniejszości narodowych, języku mniejszości etnicznej i języku regionalnym

Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących

Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów niewidomych

 

O zmianach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 kwietnia 2013 r. ?o ocenianiu?

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego

                              okladki-2        okladki-3        okladki-6

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej.

 

Działania