Zaproszenie do udziału w zawodach.

Zapraszamy wszystkich uczniów szkoły podstawowej, którzy chcą sprawdzić swoją aktualną dyspozycję pływacką do udziału w Mistrzostwach Szkoły w pływaniu. Zawody te odbędą się 02.02.2017 r. (w czwartek po feriach). Zostaną one przeprowadzone w  kategoriach wiekowych oddzielnie dla poszczególnych klas oraz z podziałem na dziewczęta i chłopców. Dystans do pokonania to 25 m dowolnym sposobem (zabronione jest używanie dodatkowego sprzętu pomocniczego np. desek, pływaczków itp.) Występ w Mistrzostwach jest jednocześnie kwalifikacją do zawodów międzyszkolnych. Warunkiem uczestnictwa w/w zawodach jest zapisanie się na listę startową 

w nieprzekraczalnym terminie 31.01.2017 r. i dostarczenie pisemnej zgody rodziców.

Zapisy przyjmują nauczyciele w-f: p. Artur Wojtal, p. Paweł Guzik, p. Monika Guzik.

Harmonogram zawodów zostanie wywieszony po zakończeniu zapisów
tj.01.02.2017 r. na tablicach ogłoszeniowych poszczególnych szkół na bloku sportowym.