Podsumowano osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2012/2013

 

 

28 listopada 2013 r. Podczas XXII sesji Rady Powiatu podsumowano osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2012/2013. Najbardziej usportowione placówki oświatowe w powiecie, zostały wyróżnione i nagrodzone. Na tę uroczystość złożyła się prezentacja multimedialna przygotowana przez Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych oraz dekoracja z udziałem władz powiatu i gości. Oprócz pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych najlepsze szkoły w poszczególnych kategoriach otrzymały nagrody finansowe na zakup sprzętu sportowego. Wyróżnienia odebrały delegacje składające się z dyrekcji, nauczycieli i uczniów. Współzawodnictwo organizuje Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Młodzi sportowcy zdobywali punkty w zawodach gminnych, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich w klasyfikacji współzawodnictwa sportowego  w roku szkolnym 2012/2013. SP nr 1 w Opocznie zajęła II miejsce. Do tego sukcesu przyczynili się młodzi sportowcy z kl. IV-VI, zarówno dziewczęta jak i chłopcy oraz ich opiekunowie - nauczyciele wychowania fizycznego: Danuta Karasińska, Anna Pietras, Paweł Guzik, Andrzej Domagała. Wyróżnienie odebrała pani Danuta Karasińska i uczniowie z klas szóstych: Klaudia Karch, Agata Telusiewicz kl. VI C i Jacek Rzepka kl. VI D