XXX OPOCZYNSKI BIEG TZREŹWOŚCI

20 września na terenie przy Miejskim Domu Kultury odbył się XXX Opoczyński Bieg Trzeźwości. W zawodach wzięło udział pół tysiąca młodych biegaczy.

Bieg Trzeźwości organizowany jest przez TKKF przy współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym celem imprezy jest popularyzacja biegów i form spędzania wolnego czasu w imię szeroko rozumianej trzeźwości oraz podnoszenia sprawności fizycznej przez dzieci i młodzież. Biegacze rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych. Odbył się 23 biegi na różnych dystansach.

 

                                      

W kategorii szkół podstawowych startowało ponad 50 uczniów z naszej szkół.

Zarówno dziewczęta jak i chłopcy wywalczyli miejsca na podium

    

WYNIKI BIEGÓW

KL II A

I miejsce- Michał Budzyński

KL II

I miejsce- Wiktor Kozera

KL III D

II miejsce Mikołaj Gancarz

KL IIIB

III miejsce- Jakub Wolski

KL IV A

I miejsce- Wiktoria Pęchner

KL VI D

I miejsce- Adrian Wikorowicz

 

Zwycięzcy każdego biegu zostali nagrodzeni medalami i nagrodami, które wręczyli przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszyscy zawodnicy otrzymali posiłek. Opiekunami uczniów były p. Halina Sosnowska i p. Danuta Karasińska