SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ ,,NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ''

W roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie realizowany był we wszystkich klasach pierwszych program antynikotynowy pt. "Nie pal przy mnie, proszę". Program był realizowany w formie zajęć warsztatowych, prelekcji, konkursów, pogadanek. Odbyły się również spotkania z pielęgniarką szkolną, na których poruszana była tematyka antytytoniowa. Uczniowie poznali główną bohaterkę programu - wiewiórkę Wiki, która towarzyszyła im na wszystkich zajęciach warsztatowych. Wszystkie formy tych zajęć dotyczyły zdrowia - czym jest zdrowie, od czego zależy, co szkodzi zdrowiu i co należy robić gdy zdrowie jest zagrożone. Dzieci pracowały na zajęciach z dużym zaangażowaniem, polecenia i zadania tematyczne wykonywały bardzo chętnie.