Program edukacyjny oparty na wykorzystaniu Multimedialnej Pracowni Ekologicznej

                                       

Program edukacyjny oparty na wykorzystaniu Multimedialnej Pracowni Ekologicznej
II semestr r. sz. 2012/2013

?Środowisko ? Na zdrowie?


Zadanie jest adresowane do uczniów klas IV ? VI naszej szkoły i składa się z trzech obowiązkowych etapów:
1. Udział w zajęciach pozalekcyjnych.
2. Przeprowadzenie zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy (związanych z tematyka zajęć).
3. Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystego spotkania na zakończenie realizacji zadania.

 

 

 

 

EKOPORADNIK PRZYJACIELA POWIETRZA


?Czyste powietrze, to zdrowe powietrze?
Mamy tylko jedno powietrze i dzielimy je ze wszystkimi istotami żywymi. Za to powietrze jesteśmy odpowiedzialni.
Chrońmy je i szanujmy. Po przeczytaniu naszego poradnika przekonacie się, że to nie jest takie trudne. Wystarczy
zastosować się do naszych rad i namawiać do tego innych.

 Las a zdrowie  pokaz

 

 

lekcja 5b

lekcja 5d 


Uczniowie pracujący w ramach programu edukacyjnego ?Środowisko - Na zdrowie?:
- poszerzą swoją wiedzę na tematy związane z ochroną lasów (kl. IV), powietrza
 (kl. V), gleb i ekologicznej żywności (kl. VI); - dokładniej zrozumieją zależności pomiędzy składnikami przyrody a człowiekiem;
- przekonają się, że nasze zdrowie w ogromnym stopniu zależy od stanu naturalnego środowiska;
- docenią piękno natury, będą szukać z nią kontaktu;
- poznają instytucje, zajmujące się ochroną przyrody;
- dostrzegać będą lokalne problemy związane z ochroną środowiska;
- przygotują się do działań zmierzających do ochrony przyrody w najbliższej okolicy;
- poczują się odpowiedzialni za przyrodę najbliższej okolicy, Polski i świata, dołożą starań, aby żyć ekologicznie;
- w przyszłości mogą się włączać w działania zmierzające do ochrony przyrody nie tylko na skalę lokalną, ale także krajową i światową.
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE (w szkole i Powiatowej Stacji Sanitarno ? Epidemiologicznej w Opocznie)

Uczniowie z klas   Hasło przewodnie zajęć      Orientacyjna liczba godzin 
czwartych ?Las a zdrowie?  6
piątych   ?Powietrze a zdrowie?  8
szóstych     ?Gleba a zdrowie?  6


NABÓR UCZESTNIKÓW
1. Chętni uczniowie w drugiej połowie stycznia 2013 roku zgłaszają się do swoich nauczycieli przyrody.
2. Z każdej klasy (na podstawie opracowanych kryteriów) do programu zostanie zakwalifikowanych 3-5 osób.
Za realizację programu odpowiedzialne są nauczycielki przyrody:
Alina Kaźmierczyk,
Marzanna Mastalerz,
Aneta Toporkiewicz.