Edukacja bez porażek

?Edukacja bez porażek?
realizowany przez Gminę Opoczno 2009/2010

Projekt IX ? Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Założeniem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 2 grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach projektu realizowane były bezpłatne zajęcia : 
logopedyczne
korekcyjno-kompensacyjne