Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji

 W Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie w kwietniu rozpoczęła się realizacja projektu ,,Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji?. Potrwa do końca roku szkolnego 2012/13. Jego realizacja jest możliwa dzięki funduszom unijnym. W ramach Projektu szkoła otrzyma wyposażenie w pomoce dydaktyczne a wybrani uczniowie klas I-III zyskają możliwość uczestnictwa w następujących rodzajach zajęć dodatkowych:

 

 

 

  • a. zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji Zajęcia umożliwiają uczniom opanowanie podstawowych umiejętności czytania i pisania, doskonalą słuch fonematyczny, podnoszą sprawność grafomotoryczną. Prowadzące: Sylwia Kurkowska i Ewa Cichawa-Kaczmarczyk.
  • b. zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy Zajęcia kształcą i rozwijają umiejętność komunikowania się z otoczeniem, korygują wady wymowy, stymulują rozwój językowy uczniów Prowadząca: Anna Tworek
  • c. zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy Celem odpowiednio dobranych ćwiczeń jest korygowanie wad postawy Prowadząca: Katarzyna Klimek
  • d. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych Zajęcia rozwijają zainteresowania matematyczne, kształtują umiejętność logicznego myślenia, analizowania i wnioskowania, umiejętność pracy z tekstem matematycznym, wyobraźnię przestrzenną.Uczą rozwiązywania problemów matematycznych w sposób twórczy. Prowadząca: Jadwiga Kochanowska
  • e. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie Zajęcia służą rozwijaniu zdolności muzycznych u dzieci, kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się aparatem głosowym, osiąganiu coraz wyższego poziomu artystycznego, stymulowaniu różnych form aktywności twórczej Prowadząca: Marzena Urasińska
  • f. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych Zajęcia polegają na prowadzeniu ćwiczeń utrwalających na konkretach i obrazkach oraz grach logicznych, kształtują umiejętność logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, rozumienia czterech podstawowych działa matematycznych. Uczą, jak rozwiązywać zadania z wykorzystaniem mierzenia, ważenia itp Prowadząca: Joanna Spadło

Szkolnym koordynatorem Projektu jest Danuta Wedlechowicz, a ze strony dyrekcji pieczę nad jego realizacją sprawuje Lidia Fura.