Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Główne założenia projektu to dostosowanie sposobów nauczania w klasie pierwszej do indywidualnych zainteresowań, umiejętności i możliwości każdego dziecka. Odbywało się to poprzez odejście od tradycjonalnego modelu edukacji na rzecz efektywnej nauki przez zabawę z wykorzystaniem specjalnie dobranych środków dydaktycznych.

Projekt realizowany był przez okres 3 lat (2008-2011). Podstawą teoretyczną projektu była teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.