Szkolny ogród

Zadanie z dziedziny edukacji ekologicznej

?SZKOLNY OGRÓD ? ZIELONA PRACOWNIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W OPOCZNIE? rok szkolny 2011/2012

W roku szkolnym 2010/1011 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił nabór wniosków o dotację na realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej, polegających na stworzeniu przyszkolnych ogródków dydaktycznych.

W ramach konkursu wybrano do wsparcia finansowego najlepsze projekty przedstawiające zagospodarowanie terenów przyszkolnych w celu stworzenia ogródków do realizacji zadań z edukacji ekologicznej i przyrodniczej wraz z programem edukacyjnym opartym na wykorzystaniu powstałego ogródka. W bieżącym roku szkolnym przystąpiono do realizacji zatwierdzonego projektu:

Założenie szkolnego ogrodu.

Realizacja przez nauczycieli przyrody programu ?Zieleń miejska? (pozalekcyjne zajęcia edukacyjne dla uczniów klas V-VI, konkurs na grę edukacyjną dla uczestników zajęć).

Realizowanie w oparciu o szkolny ogród różnorakich zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

 

Lekcje w szkolnym ogrodzie

 

Rośliny z szkolnego ogrodu.