FILMOTEKA SZKOLNA. NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ.

Projekt edukacyjny

 FILMOTEKA SZKOLNA. NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ.

 

              W roku szkolnym 2013-2014 pani Alina Kaźmierczyk przystąpiła ze swoją klasą IV D do projektu edukacyjnego FILMOTEKA SZKOLNA. NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ. Projekt powstał pod patronatem Ministerstwa edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Rzecznika Praw Dziecka i wojewódzkich kuratorów oświaty. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Projekt adresowany jest do uczniów i nauczycieli wszystkich poziomów nauczania z podziałem na poszczególne poziomy. Program filmowy projektu podzielony jest na cztery grupy wiekowe (kl. 1-3, kl. 4-6, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna). W ramach każdej grupy wiekowej można wybrać sobie cykl filmowy.

 

                 Projekcje filmowe odbywają się raz w miesiącu (od października do czerwca). Repertuar filmowy ustalony jest w przemyślany sposób. Prezentowane obrazy dotykają trudnych zagadnień, a jednocześnie są dla dzieci interesujące. Treści wybranych do cyklów filmów zgodne są z  podstawą programową różnych przedmiotów np. języka polskiego (analiza i interpretacja tekstów literatury ? uczeń poznaje teksty kultury odpowiednie do stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego, uczy się odbierać świadomie i refleksyjnie, w kontekście z dziełami kultury kształtuję hierarchię wartości, swoją wrażliwość), przyrody (uczeń zachowuje się w środowisku zgodnie z obowiązującymi zasadami, działa na rzecz ochrony przyrody), godzin wychowawczych (kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka i jego natury, powinności moralnych oraz wobec różnych sytuacji życiowych) i innych.

             Minister Edukacji Narodowej pani Krystyna Szumilas stwierdziła, że ?(?) projekt jest cenną edukacyjną i artystyczną inicjatywą, dzięki której tysiące młodych widzów zyskuje możliwość obcowania z wartościowymi dziełami sztuki filmowej?, natomiast Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pan Bogdan Zdrojewski, w odniesieniu do projektu powiedział ?(?) film  to nie tylko forma wyrazu artystycznego, to również ważny przekaz wiedzy i wartości, wprowadzający w sferę różnych kultur i światopoglądów, uwrażliwiający widza na sytuację i losy ludzkie pozwalający w pełni zrozumieć i wpłynąć na procesy estetyczne, poznawcze, społeczne, niekiedy również terapeutyczne. Film jest doskonałym, bo atrakcyjnym i oczekiwanym przez młodych ludzi środkiem wspomagającym proces dydaktyczny?.

               Wśród tysiąca uczestników projektu z całej Polski są uczniowie klasy IV D z SP nr 1 w Opocznie. Klasa z wychowawczynią raz w miesiącu jedzie do Łodzi gdzie w  studyjnym kinie CHARLIE ogląda jeden z filmów cyklu ?Młodzi w obiektywie?.  W cyklu tym znajdują się następujące filmy: ?Latająca Klasa?, ?Igor i podróż żurawi?, ?Milionerzy?, ?Most do Terabithii?, ?Akeelah i jej nauczyciel?, ?Brak zasięgu?, ?List?, ?Dzieciaki z podwórka? i ?Sto minut wakacji?. Bohaterowie filmów są rówieśnikami widzów, a filmy  starają się dotknąć  tego wszystkiego co składa się na rzeczywistość młodych nastolatków. Przed każdym seansem ma miejsce prelekcja, która przygotowuje młodzież do świadomego odbioru filmu, zwraca uwagę na najważniejsze jego wątki, zachęca do dyskusji. Wychowawca klasy otrzymuje materiały dydaktyczne, które pomocne są przy omawianiu tematyki filmu w szkole.  

             Uczniowie klasy IV D obejrzeli dotychczas trzy filmy: ?Latająca Klasa?, ?Igor i podróż żurawi? oraz ?Milionerzy?. Wszystkie filmy bardzo podobały się dzieciom i wywarły na nich duże wrażenie (ostatni film uczniowie nagrodzili oklaskami). Poruszane w filmach problemy szczegółowo omawiane były na godzinach wychowawczych, uczniowie chętnie wypowiadali się na ich temat.

            Wyjazdy do Łodzi wzbogacane są dodatkowymi atrakcjami w postaci zwiedzania różnych ciekawych miejsc i muzeów (uczniowie zwiedzili już Muzeum Papieru, Muzeum Kinematografii; w planach jest pobyt: w Palmiarni, w eksperymentarium, w Muzeum Etnograficznym, w arboretum w Rogowie, w Parku Dinozaurów w Kołacinku oraz w wiosce indiańskiej koło Sierpowa ). Celem propagowania idei projektu i głębszej integracji ze społecznością uczniowską na comiesięczne wyjazdy zapraszane są inne klasy ( np. w grudniu była to klasa IV A, w styczniu jadą uczniowie z klasy V A).

        Uczniowie klasy IV D przekonali się, że projekt nie tylko uczy i rozwija, ale też i bawi, więc z niecierpliwością oczekują kolejnych wyjazdów.