Projekt ekologiczny ŚRODOWISKO-NA ZDROWIE-podsumowanie

Projekt ekologiczny ŚRODOWISKO-NA ZDROWIE-podsumowanie.

       W marcu 2013 roku do naszej szkoły z Urzędu Miejskiego w Opocznie  wpłynęło pismo, z którego  dowiedzieliśmy się, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Łodzi ogłosił konkurs na dofinansowanie w formie dotacji zadań z dziedziny Edukacja Ekologiczna pod nazwą ?Moja wymarzona ekopracownia?. Celem konkursu było dokonanie wyboru do wsparcia finansowego najlepszych projektów polegających na zaplanowaniu i utworzeniu szkolnej pracowni wraz z programem edukacyjnym oparty na jej wykorzystaniu.

 

 

 

       Zaplanowaniem Multimedialnej Pracowni Ekologicznej zajęła się Pani Alina Kaźmierczyk. Program edukacyjny ?Środowisko ? Na zdrowie? opracowała Pani Marzanna Mastalerz. Sprawami formalnymi zajęli się pracownicy Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich. Nasz wniosek został wybrany do realizacji.

        Program edukacyjny oparty na wykorzystaniu Multimedialnej Pracowni Ekologicznej ?Środowisko ? Na zdrowie? był adresowany do uczniów klas IV ? VI naszej szkoły i składał się z trzech obowiązkowychetapów:

-  Udział w zajęciach pozalekcyjnych.

-  Przeprowadzenie zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy (związanych z  

   tematyką zajęć).

-  Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystego spotkania na zakończenie realizacji

   zadania.

        Zgodnie z założeniami projektu utworzono  w naszej szkole nowoczesną ekopracownię przyrodniczą MULTI-EKO- została nią sala 202. Klasę  wyposażono w nowe meble szkolne, liczne  pomoce dydaktyczne oraz  nowoczesny  sprzęt komputerowy i medialny.

         W wymarzonej ekopracowni znalazły się między innymi:

-tablica multimedialna z projektorem,

-urządzenie wielofunkcyjne,

-rzutnik pisma,

-laptop z głośnikami,

-mikroskop szkolny z możliwością pracy z komputerem,

-wizualizer,

-przyrządy do obserwacji w terenie ( lornetki, aparat fotograficzny),

-nowe tablice: tradycyjna, suchościeralna i korkowa,

-nowe: ławki i krzesła szkolne, stolik nauczyciela i krzesło, szafki,

-stojaki do przechowywania map i stojaki do ich prezentacji,

-pomoce dydaktyczne takie jak: foliogramy, filmy DVD, multimedialna encyklopedia PWN i inne. 

           Uczniowie pracujący w ramach tego programu edukacyjnego:

-  poszerzyli swoją wiedzę na tematy związane z ochroną lasów (klasy  IV), powietrza

               (klasy V), gleb i ekologicznej żywności (klasy. VI);

-  dokładniej zrozumieli zależności pomiędzy składnikami przyrody a człowiekiem;

-  przekonali się, że nasze zdrowie w ogromnym stopniu zależy od stanu naturalnego

   środowiska;

-  doceniają piękno natury i szukają z nią kontaktu;

-  poznali instytucje, zajmujące się ochroną przyrody;

-  dostrzegają  lokalne problemy związane z ochroną środowiska;

-  są przygotowani  do działań zmierzających do ochrony przyrody w najbliższej  

   okolicy;

-  poczuli się odpowiedzialni za przyrodę najbliższej okolicy, Polski i świata, dołożą  

   starań, aby żyć ekologicznie;

-  w przyszłości mogą się włączać w działania zmierzające do ochrony przyrody nie

   tylko na skalę lokalną, ale także krajową i światową;

-  udoskonalili umiejętności związane z wykorzystaniem technologii informatyczno ? komunikacyjnej.

         Zajęcia pozalekcyjne odbywały się w nowej pracowni i w Powiatowej Stacji Sanitarno ? Epidemiologicznej w Opocznie. 16 uczniów klas czwartych brało udział w zajęciach ?Las a zdrowie?, prowadzonych przez Panią Anetę Toporkiewicz. Dla 16 uczniów klas piątych zajęcia ?Powietrze a zdrowie? prowadziła Pani Marzanna Mastalerz. ?Gleba a zdrowie?, to hasło przewodnie zajęć dla 15 uczniów klas szóstych, prowadzonych przez Panią Alinę Kaźmierczyk.

          7 czerwca 2013r w szkolnej sali audio-video odbyło się uroczyste podsumowanie projektu. Na uroczystość przybyli: :  Inspektor w Wydziale Oświaty I Funduszy Europejskich pani Magda Jarzębowska, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opocznie, rodzice, znajomi i bliscy uczestników projektu, dyrektor szkoły Pan Zbigniew Sobolewski, Dyrektor szkoły Pani Elżbieta Paduszyńska oraz przedstawicielka lokalnej prasy TOP. Obecni byli też uczniowie uczący się w Szkole Podstawowej z nauczycielami oraz realizatorki projektu: Pani Aneta Toporkiewicz, Pani Marzanna Mastalerz oraz Pani Alina Kaźmierczyk ).

            Uroczystość przebiegła według następującego harmonogramu:

1, Uroczyste wprowadzenie w tematykę spotkania.

2.Powitanie przybyłych gości.

3.Przedstawienie historii projektu.

4.Omawianie realizacji zadań  z wykorzystaniem  fotokronik: Gleba a zdrowie. Powietrze a zdrowie. Las a zdrowie.

5.Montaż słowno-muzyczny (w wykonaniu uczestników projektu).

6.Przemówienie dyrektora szkoły pana Zbigniewa Sobolewskiego.

7.Rozdanie uczestnikom projektu pamiątkowych gadżetów.

8.Zwiedzanie ,,wymarzonej ekopracowni przyrodniczej  MULTI-EKO?.

9.Wymiana zdań na temat wyglądu pracowni, jej wyposażenia, projektu i części artystycznej.

10.Zakończenie uroczystości.