Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT

          ?Stań po zielonej stronie mocy? to akcja ekologiczna. Jej głównym zamierzeniem jest prowadzenie szeroko pojętych działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów. Działanie  prowadzone jest na terenie trzech województw: dolnośląskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Organizatorem akcji jest Firma Slam Poland Sp. z.o.o. Inicjatywę tę  honorowym patronatem objęli: Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwo Gospodarki, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent Miasta Poznań, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Marszałek Województwa Łódzkiego. Projekt rozpoczął się 1 października 2012 roku, a jego finał odbędzie się  w czerwcu 2013 roku.

 

            Akcja polega na zbiórce płyt CD/DVD i blu-ray, zużytych telefonów komórkowych, baterii  i ładowarek do telefonów. W przedsięwzięcie  to zaangażowane są klasy szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Celem zbiórki jest propagowanie mody wśród młodzieży na odpowiedzialność za środowisko naturalne, poprawa świadomości ekologicznej oraz wprowadzenie zdrowej rywalizacji opartej na zabawie. Młodzież chętnie angażuje się w tę akcję niezależnie od wieku, ale  najchętniej uczestniczą w niej  najmłodsze klasy szkoły podstawowej. Każda placówka oświatowa otrzymała niezbędne narzędzia tj.: boxy (pojemniki do segregowania odpadów), materiały informacyjne (plakaty, ulotki, filmy na płytach CD/DVD o charakterze ekologicznym), BIO Kioski (urządzenia służące do oglądania filmów ekologicznych, jak również służące do śledzenia wyników w rankingu zebranych odpadów).

        

Organizatorzy akcji przewidują szereg nagród za czynne uczestnictwo w projekcie. Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach:

  1. Najlepsza szkoła w województwie w przeliczeniu na ilość uczniów
  2. Najlepsza klasa w województwie
  3. Najlepsza szkoła w powiecie w przeliczeniu na ilość uczniów
  4. Najlepsza klasa w powiecie.

Nagrodą główną są pomoce dydaktyczne o wartości 7000 zł.

            Klasą tygodnia powiatu opoczyńskiego została nasza klasa, czyli 5C ze Szkoły Podstawowej nr 1  im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie. Klasa została nagrodzona ciekawymi upominkami: maskotkami, breloczkami, magnesami itp.

      Miejmy nadzieję, że ta akcja uzmysłowi każdemu  młodemu człowiekowi  jak ważna  w życiu jest  świadomość ekologiczna i ochrona środowiska naturalnego. Nikomu los naszej Planety nie powinien być obojętny!

 

 Artykuł powstał na podstawie wywiadu przeprowadzonego z p. Moniką Stępniewską przez Zuzannę Kobierską i Weronikę Rogowską ? uczennice klasy 5 c.