Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie

im. Kornela Makuszyńskiego

Projekty Cyfrowej Szkoły

                   Informacja nt. projektów edukacyjnych realizowanych w ramach "Cyfrowej szkoły"

 

Temat projektu

Cel projektu

Nauczyciele zaangażowani w projekt

Liczba uczniów aktywnych w projekcie

 

Publikacje

-------------------------

Wykorzystywane metody i
 narzędzia TIK

Termin realizacji

Program edukacyjny Środowisko - Na zdrowie? - pozalekcyjne zajęcia edukacyjne

Poznanie zależności między składnikami przyrody a zdrowiem człowieka i przygotowanie do działań na rzecz ochrony środowiska.

(3)

M. Mastalerz

A. Toporkiewicz

A. Kaźmierczyk

47

strona projektu 

eko poradnik

pokaz

pokaz Gleba

--------------------------------

laptopy, tablica interaktywna, projektor,wizualizer, odtwarzacz DVD, telewizor,  Internet (przeglądarki, wybrane strony, http://learningapps.org/),

filmy na płytach DVD, cyfrowe aparaty fotograficzne, edytor Word, filmy na youtube,

marzec-maj

(uroczyste zakończ. początek czerwca)

Opoczno ? moja mała ojczyzna.

Poznanie historii i zabytków Opoczna

(2)

H. Sosnowska

J. Stępniewska

10

strona projektu

prezentacje uczniów

-------------------------

 laptopy,projektor,internet, wizualizer, tablica interaktywna, aparaty fotograficzne

maj czerwiec

Opoczno - moje rodzinne miasto

Pogłębienie wiadomości na temat  , tradycji, folkloru, kultury.

(4)

U. Rudzka

I. Bogacz

U. Niemirska - Jędrasik

D. Ciechańska

20

opis projektu 

prace:

Jazia Góra
Na tropie piękna
ćwiczenie 1
ćwiczenie 2

laptopy,projektor,internet, wizualizer, tablica interaktywna, aparaty fotograficzne

 

 

czerwiec

Matematyka z papieru

Wdrażanie uczniów do pozyskiwania informacji z różnych źródeł, rozwijanie samodzielności i pracy w grupie, pobudzanie do logicznego myślenia, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, prowokowanie  do działania i samodzielnego zdobywania wiedzy, kształtowanie umiejętności  prezentowania wyników własnej pracy, wykorzystanie narzędzi TIK ?wdrażanie do obsługi popularnych programów komputerowych.

(4)

A. Bobrowska

A. Molka

G. Pytlos

W. Markiewicz

30

WebQuest 

prezentacje uczniów

bryły, origami i ich autorzy

----------------------------

zasoby Internetu,laptopy,projektor, Internet, wizualizer, tablica interaktywna, aparaty fotograficzne, programy graficzne i do robienia prezentacji (power point, Prezi),  filmów, glogi, fotocasty, aplikacje LearningApps.

maj czerwiec

Everyday English

Zachęcenie uczniów do nauki języka angielskiego z wykorzystaniem narzędzi TIK

(4)

A. Wilk

U. Trębarczyk

E.Trębarczyk - Kowalska

U. Dżoleva

 

298

Strona projektu

Robimy komiksy

prezentacje uczniów

----------------------------

laptopy, projektor, internet, tablica interaktywna, aparaty fotograficzne, kamera video

kwiecień

czerwiec

Szkolny konkurs przyrodniczo - plastyczny ?Najpiękniejszy bukiet ze szkolnego ogrodu?

 Kształtowanie umiejętności obserwacji przyrody, rozwijanie indywidualnych  zdolności twórczych, kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego.

(4)

M. Mastalerz

M. Badowska

M. Sikorska

27

Strona projektu

-------------------------------

WebQuest

 cyfrowe aparaty fotograficzne, programy z narzędziami do wczytywania obrazów z cyfrowych aparatów fotograficznych i do obróbki zdjęć, edytor Word, poczta elektroniczna,

marzec- maj

 

Materiały z projektów zostaną opublikowane na stronie www SP nr 1 w Opocznie