SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ ,,NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ''

W roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie realizowany był we wszystkich klasach pierwszych program antynikotynowy pt. "Nie pal przy mnie, proszę". Program był realizowany w formie zajęć warsztatowych, prelekcji, konkursów, pogadanek. Odbyły się również spotkania z pielęgniarką szkolną, na których poruszana była tematyka antytytoniowa. Uczniowie poznali główną bohaterkę programu - wiewiórkę Wiki, która towarzyszyła im na wszystkich zajęciach warsztatowych. Wszystkie formy tych zajęć dotyczyły zdrowia - czym jest zdrowie, od czego zależy, co szkodzi zdrowiu i co należy robić gdy zdrowie jest zagrożone. Dzieci pracowały na zajęciach z dużym zaangażowaniem, polecenia i zadania tematyczne wykonywały bardzo chętnie.

Czytaj więcej...

Uczniowie z klasy 4d realizują projekt edukacyjny.

Zgodnie z wymogami projektowymi uczniowie  kl. 4 d 5 lutego 2014r wyjechali do Łodzi na kolejny film z cyklu ?Młodzi w obiektywie?. Tym razem dołączyli do nich niektórzy uczniowie z kl. 4 a, kl. 4 b i 6 d. Po filmie zaplanowano zajęcia w Eksperymentarium. Opiekunkami dzieci były panie Alina Kaźmierczyk i pani Halina Sosnowska.

  

 

Czytaj więcej...

Realizujemy projekt edukacyjny

 

Klasa IV D w roku szkolnym 2013/2014 dołączyła do tysiąca uczniów z całej Polski, realizujących projekt edukacyjny ?Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej? (założenia projektu szczegółowo przedstawione zostały w publikacji Projekt edukacyjny ?Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej? zamieszczonej na stronie internetowej szkoły ? zakładka PROJEKTY ).

 

Czytaj więcej...

FILMOTEKA SZKOLNA. NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ.

Projekt edukacyjny

 FILMOTEKA SZKOLNA. NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ.

 

              W roku szkolnym 2013-2014 pani Alina Kaźmierczyk przystąpiła ze swoją klasą IV D do projektu edukacyjnego FILMOTEKA SZKOLNA. NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ. Projekt powstał pod patronatem Ministerstwa edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Rzecznika Praw Dziecka i wojewódzkich kuratorów oświaty. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Projekt adresowany jest do uczniów i nauczycieli wszystkich poziomów nauczania z podziałem na poszczególne poziomy. Program filmowy projektu podzielony jest na cztery grupy wiekowe (kl. 1-3, kl. 4-6, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna). W ramach każdej grupy wiekowej można wybrać sobie cykl filmowy.

Czytaj więcej...

Projekt ekologiczny ŚRODOWISKO-NA ZDROWIE-podsumowanie

Projekt ekologiczny ŚRODOWISKO-NA ZDROWIE-podsumowanie.

       W marcu 2013 roku do naszej szkoły z Urzędu Miejskiego w Opocznie  wpłynęło pismo, z którego  dowiedzieliśmy się, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Łodzi ogłosił konkurs na dofinansowanie w formie dotacji zadań z dziedziny Edukacja Ekologiczna pod nazwą ?Moja wymarzona ekopracownia?. Celem konkursu było dokonanie wyboru do wsparcia finansowego najlepszych projektów polegających na zaplanowaniu i utworzeniu szkolnej pracowni wraz z programem edukacyjnym oparty na jej wykorzystaniu.

 

 

Czytaj więcej...

Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT

          ?Stań po zielonej stronie mocy? to akcja ekologiczna. Jej głównym zamierzeniem jest prowadzenie szeroko pojętych działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów. Działanie  prowadzone jest na terenie trzech województw: dolnośląskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Organizatorem akcji jest Firma Slam Poland Sp. z.o.o. Inicjatywę tę  honorowym patronatem objęli: Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwo Gospodarki, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent Miasta Poznań, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Marszałek Województwa Łódzkiego. Projekt rozpoczął się 1 października 2012 roku, a jego finał odbędzie się  w czerwcu 2013 roku.

Czytaj więcej...

Program edukacyjny oparty na wykorzystaniu Multimedialnej Pracowni Ekologicznej

                                       

Program edukacyjny oparty na wykorzystaniu Multimedialnej Pracowni Ekologicznej
II semestr r. sz. 2012/2013

?Środowisko ? Na zdrowie?


Zadanie jest adresowane do uczniów klas IV ? VI naszej szkoły i składa się z trzech obowiązkowych etapów:
1. Udział w zajęciach pozalekcyjnych.
2. Przeprowadzenie zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy (związanych z tematyka zajęć).
3. Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystego spotkania na zakończenie realizacji zadania.

 

 

 

 

EKOPORADNIK PRZYJACIELA POWIETRZA


?Czyste powietrze, to zdrowe powietrze?
Mamy tylko jedno powietrze i dzielimy je ze wszystkimi istotami żywymi. Za to powietrze jesteśmy odpowiedzialni.
Chrońmy je i szanujmy. Po przeczytaniu naszego poradnika przekonacie się, że to nie jest takie trudne. Wystarczy
zastosować się do naszych rad i namawiać do tego innych.

 Las a zdrowie  pokaz

 

Czytaj więcej...

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowe

W ramach projektu ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej? szkoła pozyskała pomoce dydaktyczne do zajęć matematycznych, korekcyjnych, logopedycznych, muzycznych, dla dzieci uzdolnionych, zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu o łącznej wartości 90 tysięcy złotych .

Czytaj więcej...

Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji

 W Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie w kwietniu rozpoczęła się realizacja projektu ,,Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji?. Potrwa do końca roku szkolnego 2012/13. Jego realizacja jest możliwa dzięki funduszom unijnym. W ramach Projektu szkoła otrzyma wyposażenie w pomoce dydaktyczne a wybrani uczniowie klas I-III zyskają możliwość uczestnictwa w następujących rodzajach zajęć dodatkowych:

 

Czytaj więcej...

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Główne założenia projektu to dostosowanie sposobów nauczania w klasie pierwszej do indywidualnych zainteresowań, umiejętności i możliwości każdego dziecka. Odbywało się to poprzez odejście od tradycjonalnego modelu edukacji na rzecz efektywnej nauki przez zabawę z wykorzystaniem specjalnie dobranych środków dydaktycznych.

Czytaj więcej...

Szkolny ogród

Zadanie z dziedziny edukacji ekologicznej

?SZKOLNY OGRÓD ? ZIELONA PRACOWNIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W OPOCZNIE? rok szkolny 2011/2012

W roku szkolnym 2010/1011 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił nabór wniosków o dotację na realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej, polegających na stworzeniu przyszkolnych ogródków dydaktycznych.

W ramach konkursu wybrano do wsparcia finansowego najlepsze projekty przedstawiające zagospodarowanie terenów przyszkolnych w celu stworzenia ogródków do realizacji zadań z edukacji ekologicznej i przyrodniczej wraz z programem edukacyjnym opartym na wykorzystaniu powstałego ogródka. W bieżącym roku szkolnym przystąpiono do realizacji zatwierdzonego projektu:

Założenie szkolnego ogrodu.

Realizacja przez nauczycieli przyrody programu ?Zieleń miejska? (pozalekcyjne zajęcia edukacyjne dla uczniów klas V-VI, konkurs na grę edukacyjną dla uczestników zajęć).

Realizowanie w oparciu o szkolny ogród różnorakich zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

 

Lekcje w szkolnym ogrodzie

 

Rośliny z szkolnego ogrodu.

 

 

Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji

"Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji".

W Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie w kwietniu rozpoczęła się realizacja projektu ,,Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji?. Potrwa do końca roku szkolnego 2012/13. Jego realizacja jest możliwa dzięki funduszom unijnym. W ramach Projektu szkoła otrzyma wyposażenie w pomoce dydaktyczne a wybrani uczniowie klas I-III zyskają możliwość uczestnictwa w następujących rodzajach zajęć dodatkowych:

Czytaj więcej...

Ziemia dla człowieka ? człowiek dla Ziemi

Ziemia dla człowieka ? człowiek dla Ziemi

W związku z przyznaniem przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacji na zadanie z dziedziny Edukacji Ekologicznej 2010 dla Gminy Opoczno, rozpoczęła się jego realizacja pod hasłem ?Ziemia dla człowieka ? człowiek dla Ziemi?. Łączna kwota przeznaczona na program wynosi 30.281,00 zł, z czego 25.000,00 zł stanowi dotacja WFOŚiGW w Łodzi, a 5.281,00 zł to udział własny Gminy Opoczno. Poprzez opracowanie własnych zadań w organizację programu edukacji ekologicznej 2010 Gminy Opoczno zaangażowały się Gimnazjum Nr 1 oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego, wchodzące w skład Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie.

Czytaj więcej...

Edukacja bez porażek

?Edukacja bez porażek?
realizowany przez Gminę Opoczno 2009/2010

Projekt IX ? Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Założeniem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 2 grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach projektu realizowane były bezpłatne zajęcia : 
logopedyczne
korekcyjno-kompensacyjne