Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej z podziałem na oddziały. 

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego z podziałem na grupy.