Ogłoszenie. Sprawa pilna!

 

Rodzice  uczniów, którzy korzystali z bezpłatnego dożywiania w  szkole,
mogą otrzymać zasiłek na ten cel w miesiącu lipcu i sierpniu.

Proszę zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie, 
ul. Kopernika 3 w terminie do 30 czerwca 2014 r.