Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole

Informacja o organizowanych w szkole dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych zamieszczone są w zakładce dla ucznia.