Bezpłatne dożywianie w ZSS nr 1 w Opocznie

 

Uczeń może skorzystać z pomocy w formie bezpłatnego dożywiania w szkole, jeżeli dochód na osobę w jego rodzinie nie przekracza 684zł netto.

  Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na dożywianie wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Kopernika 3,
 tel. 44 755 24 93, gdzie należy dostarczyć zaświadczenia
 o dochodach rodziców/opiekunów.

  Uczniowie otrzymują co miesiąc bony na obiady. Bony można odebrać u pedagoga szkolnego Danuty Wedlechowicz w pok. 205