Ubezpieczenie

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków

w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 47 zł.

Wpłaty należy dokonać w księgowości  do 30 września 2013 r.