Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie

im. Kornela Makuszyńskiego

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży obiadów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców, przywracam od miesiąca marca możliwość zakupu obiadów w miesiącu poprzedzającym.

W związku z powyższym sprzedaż obiadów na marzec prowadzona będzie od dnia 23 lutego 2017 r. (czwartek) do dnia 3 marca 2017 r. (piątek) w godzinach od 700- 900 i od 1200- 1330

Jednocześnie informuję, że w szczególnych wypadkach istnieje możliwość zakupu obiadów w trakcie miesiąca. Należy to zgłosić dzień wcześniej w sekretariacie szkoły.

                                                        Dyrektor szkoły

                                               Małgorzata Kozłowska

WYPRAWKA ? KLAS ?0? rok szkolny 2016/2017

 KOMPLET KSIĄŻEK:

- Pakiet ?Paczka Puszatka? ( Karty pracy, cz. I-IV)  Joanna Dziejowska, Anna Borchard

+ dodatkowo

- Paczka Puszatka ? ?Piszę?

- Paczka Puszatka -  ?Liczę?

- Język angielski:  ?Treetops- Starter. Podręcznik do edukacji przedszkolnej.  Autor: Sarah M Howell, Lisa Kester- Dodgson

- Religia: ? Jesteśmy dziećmi Bożymi. Podręcznik do religii dla dzieci pięcioletnich? pod redakcją      ks. Stanisława Łabendowicza 

Czytaj więcej...

Informacja dla Rodziców

Informacja dla Rodziców dzieci zapisanych do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017

Zapraszam Państwa na spotkania informacyjne, które odbędą się w sali audiowizualnej:

1 czerwca 2016 r. (środa) godzina 1700

spotkanie z rodzicami dzieci zapisanych do klasy pierwszej,

1 czerwca 2016 r. (środa) godzina 1815

spotkanie z rodzicami dzieci zapisanych do oddziału przedszkolnego.

Gorąco zapraszam

Małgorzata Kozłowska

dyrektor szkoły

Zaproszenia na spotkania

 

Zapraszam rodziców dzieci zapisanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 8 czerwca 2015 r o godzinie 1700 w sali audiowizualnej. Na spotkaniu tym będzie poruszona między innymi sprawa przydziału dzieci do poszczególnych oddziałów.

 

W związku z przyjęciem Państwa dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opoczniew roku szkolnym 2015/2016, zapraszam na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 2 czerwca 2015 r. o godzinie 1700w sali audiowizualnej. Na spotkaniu poruszona zostanie między innymi kwestia przydziału  dzieci do poszczególnych klas, dlatego zależy mi na przybyciu Państwa na to spotkanie.

                                                                                                              Z wyrazami szacunku
Dyrektor szkoły
Małgorzata Kozłowska

Listy przyjetych 2015

 

 

Ze względu na ochronę danych osobowych

i zastrzeżenia zgłaszane przez niektórych rodziców

listy  przyjętych do oddziału przedszkolnego  SP nr 1 w Opocznie

i listy przyjętych  do klasy pierwszej SP nr 1 w Opocznie

są dostępne w sekretariacie szkoły.

 

 

 

Dni otwarte 2014-2015

W roku szkolnym

2014/2015

w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 1700  - 1800 

zapraszamy na indywidualne porady i konsultacje.

 Spotkanie pierwsze - 2 października 2014 r. 

Przydział sal dla nauczycieli na dyżury w ramach dni otwartych.

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie. Sprawa pilna!

 

Rodzice  uczniów, którzy korzystali z bezpłatnego dożywiania w  szkole,
mogą otrzymać zasiłek na ten cel w miesiącu lipcu i sierpniu.

Proszę zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie, 
ul. Kopernika 3 w terminie do 30 czerwca 2014 r. 

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

W roku szkolnym2014/2015 z dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu ,,Wyprawka szkolna? mogą skorzystać uczniowie:

 •  klas II,III oraz VI szkoły podstawowej, klasy III  LO
 • uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym z powodu wady wzroku, słuchu lub upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim, a także niepełnosprawności ruchowej (w tym afazji), autyzmu (w tym uczniowie z zespołem Aspergera), niepełnosprawności sprzężonych

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie

Wniosek

Warunki uzyskania dofinansowania:

Czytaj więcej...

KURS - filmy Dziecko w sieci

Niebezpieczne treści:

Cyberprzemoc:

Uzależnienie:

Cyberprzestępstwa:

Zagrożenia dzieci w Internecie - profilaktyka

Wprowadzenie:

Niebezpieczne kontakty:

Niebezpieczne treści:

Cyberprzemoc:

Uzależnienie:

Cyberprzestępstwa:

Dni otwarte - listopad

W roku szkolnym

2013/2014

w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 1700 ? 1800 

zapraszamy na indywidualne porady i konsultacje

kolejne spotkanie w tym roku szkolnym odbędzie się

7 listopada 2013 r. 

 

Przydział sal dla nauczycieli na dyżury w ramach dni otwartych.

  

Czytaj więcej...

Dni otwarte - grudzień

W roku szkolnym

2013/2014

w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 1700 ? 1800 

zapraszamy na indywidualne porady i konsultacje

kolejne spotkanie w tym roku szkolnym odbędzie się

5 grudnia 2013 r. 

 

Przydział sal dla nauczycieli na dyżury w ramach dni otwartych.

 

Czytaj więcej...

Dni otwarte

W roku szkolnym

2013/2014

w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 1700 ? 1800 

zapraszamy na indywidualne porady i konsultacje.

Kolejne spotkania w tym roku szkolnym odbędą się: 

3 października 2013 r.

7 listopada 2013 r. 

5 grudnia 2013 r. 

2 stycznia 2014 r.  

6 marca 2014 r. 

3 kwietnia 2014 r.

15 maja 2014 r.   odwłane

5 czerwca 2014 r. 

Przydział sal dla nauczycieli na dyżury w ramach dni otwartych.

  

Czytaj więcej...

Bezpłatne dożywianie w ZSS nr 1 w Opocznie

 

Uczeń może skorzystać z pomocy w formie bezpłatnego dożywiania w szkole, jeżeli dochód na osobę w jego rodzinie nie przekracza 684zł netto.

  Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na dożywianie wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Kopernika 3,
 tel. 44 755 24 93, gdzie należy dostarczyć zaświadczenia
 o dochodach rodziców/opiekunów.

  Uczniowie otrzymują co miesiąc bony na obiady. Bony można odebrać u pedagoga szkolnego Danuty Wedlechowicz w pok. 205

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków

w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 47 zł.

Wpłaty należy dokonać w księgowości  do 30 września 2013 r.

WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

wniosek do pobrania 

W roku szkolnym 2013/2014 z dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu ,,Wyprawka szkolna? mogą skorzystać uczniowie:

 •  klas I-III oraz klasy V szkoły podstawowej
 • klasy II LO
 • uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum posiadający orzeczenie
  o kształceniu specjalnym z powodu wady wzroku, słuchu lub upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim

Warunki uzyskania dofinansowania:

 1. dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 456zł netto,

 a dla ucznia klasy I SP 539zł netto

 1. należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do sekretariatu szkoły                      w terminie do 31 sierpnia 2013r.

 

Czytaj więcej...

Nowa formuła pomocy psychologiczno-pedagogicznej

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Szanowni Rodzice,

zachęcamy do zapoznania się z informacją o nowej formule pomocy psychologiczno-pedagogicznej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. Poniżej zamieszczone są adresy stron www, gdzie znajduje się poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ,,Moje dziecko w przedszkolu i szkole?
www.men.gov.pl
www.ore.edu.pl

Zagadnienia zawarte w ,,Poradniku(?) dają wiedzę, jak zorganizować efektywną pomoc dla ucznia wymagającego wsparcia i specjalnych oddziaływań.

Oferta szkoły

Oferta edukacyjna szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/2013

Szkoła się do Was uśmiecha

wszystkimi kolorami

A więc zapukaj do niej

aby się uczyć z nami!

Siedem lat skończone - czas na

pierwszy dzwonek.

Więc na plecy załóż teczkę,

I do szkoły czas

Baza lokalowa umożliwiająca wszechstronny rozwój:

 • szkoła jest wyposażona w pracownię komputerową oraz INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ w bibliotece szkonej - zakup współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
 • przestronne, jasne i dobrze zagospodarowane sale lekcyjne wyposażone w szafki dla każdego dziecka,

Czytaj więcej...

Terminy dni otwatych

 

W roku szkolnym

2015/2016

w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 1700  - 1800 

zapraszamy na indywidualne porady i konsultacje.

Kolejne spotkania w tym roku szkolnym odbędą się:

 

 

Dni otwarte dla rodziców:

 

1 października 2015 r. (czwartek)

5 listopada 2015 r. (czwartek)

3 grudnia 2015 r. (czwartek)

7 stycznia 2016 r. (czwartek)

3 marca 2016 r. (czwartek)

7 kwietnia 2016 r. (czwartek)

2 czerwca 2016 r. (czwartek)

 

 Zebrania z rodzicami po I semestrze - 27, 28 stycznia 2016 r.

Przydział sal dla nauczycieli na dyżury w ramach dni otwartych.

 

Czytaj więcej...

Szukaj

Liczba odsłon

Odsłon artykułów:
2328425

Online

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.