Zajęcia dodatkowe w drugim semestrze

Proszę zainteresowanych nauczycieli o uzupełnienie ankiety.