Wykaz dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018

Wykaz dzieci przyjętych do klasy pierwszej.

Wykaz dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, nieprzyjętych do klasy pierwszej.