Nabór do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy szkoły podstawowej

W rekrutacji do oddziału przedszkolnego biorą udział wyłącznie dzieci posiadające miejsce zameldowania na terenie Gminy Opoczno lub mieszkające w Gminie Opoczno, których rodzice złożą u dyrektora przedszkola oświadczenie, że rozliczeń podatkowych dokonują w Gminie Opoczno.

Zarządzenie

Regulamin

Wniosek

Umowa

 

Do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Opocznie  przyjmowane będą  dzieci zameldowane lub zamieszkałe  w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1.

Zgłoszenie

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do świetlicy-2017_2018