Rekrutacja do świetlicy szkolnej

REKRUTACJA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W OPOCZNIE

Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie  prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia, którą należy złożyć w sekretariacie szkoły w  terminie: od 26.06.2015 r.  do 25. 08.2015 r.

Dokumenty do pobrania: