Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie

im. Kornela Makuszyńskiego

Nabór do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy szkoły podstawowej

W rekrutacji do oddziału przedszkolnego biorą udział wyłącznie dzieci posiadające miejsce zameldowania na terenie Gminy Opoczno lub mieszkające w Gminie Opoczno, których rodzice złożą u dyrektora przedszkola oświadczenie, że rozliczeń podatkowych dokonują w Gminie Opoczno.

Zarządzenie

Regulamin

Wniosek

Umowa

 

Do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Opocznie  przyjmowane będą  dzieci zameldowane lub zamieszkałe  w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1.

Zgłoszenie

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do świetlicy-2017_2018

Rekrutacja do świetlicy szkolnej

REKRUTACJA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W OPOCZNIE

Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie  prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia, którą należy złożyć w sekretariacie szkoły w  terminie: od 26.06.2015 r.  do 25. 08.2015 r.

Dokumenty do pobrania:

 

Nabór 2015-2016

Dokumenty do pobrania:

Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_klasy_pierwszej_2015_sp

Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_klasy_pierwszej_2015_zer

Zgloszenie_ucznia_do_klasy_pierwszej_2015

Zgloszenie_ucznia_do_oddzialu_przedszkolnego_2015

 

Zarządzenie nr 5/2015 r.

z dnia 13 lutego 2015 r.

dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie

w sprawie informacji o terminach rekrutacji i zasadach naboru  

do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

            Na podstawie art.20 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst. Jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) ustala się co następuje:

§ 1

  1. TERMINY
    1. Przyjmowanie zgłoszeń (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz wniosków (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

- oddział przedszkolny:

  • od 16 lutego 2015 r do 6 marca 2015 r.

- klasa I

Od 16 lutego 2015 r. do 31 marca 2015 r.

Czytaj więcej...

Szukaj

Liczba odsłon

Odsłon artykułów:
2328577

Online

Odwiedza nas 102 gości oraz 0 użytkowników.