Matematyczne wyszywanki 2014

Matematyczne wyszywanki

Temat przewodni konkursu:  SYMETRIA I PRZEKĄTNE

 

Prace mogą być wykonane w programie GeoGebra lub wyszyte nitkami na kartonie.

 

Wyszukaj w internecie informacji na temat matematycznych wyszywanek. Znajdziesz wiele ciekawych pomysłów, które zainspirują Cie do poszukiwania własnych ponysłów na ciekawa pracę.

 

Prace należy oddać po feriach wiosennych do 22 kwietnia.

Każdy uczeń biorący udział w konkursie otrzyma ocenę z matematyki.

Najstaranniej wykonane prace i najciekawsze pomysły w każdym roczniku zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.