Konkurs przyrodniczo-plastyczny

dla uczniów klas IV-VI SP 1 w Opocznie

     W związku ze zbliżającymi się obchodami DNIA MATKI ZIEMI organizowany jest konkurs pod hasłem: Ocalmy przed zagładą. Szkolny konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI .

    Uczniowie przystępujący do konkursu wykonują indywidualnie plakat o tematyce ochrony roślin i zwierząt przed  wyginięciem, do którego może doprowadzić niewłaściwe działanie człowieka.

 

    Plakat należy wykonać na kartonie formatu A1 ( plakaty wykonane w innym formacie nie będą oceniane)  techniką dowolną (preferowane techniki mieszane).

    Plakat  należy przynieść  do p. A. Kaźmierczyk (sala 202) do dnia 12. IV. 2017r.  Komisja konkursowa będzie oceniać  prace według następujących kryteriów: zgodność plakatu z tematem konkursu, jego walory estetyczne  oraz wartość prezentowanego przekazu.

    Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej szkoły 22 .IV.2017r. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w czasie obchodów Święta Ziemi w naszej szkole.

Alina Kaźmierczyk