Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie

im. Kornela Makuszyńskiego

Regulamin szkolnego konkursu ?Zaprojektuj przyrodniczą grę chodnikową?

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie ?Zaprojektuj przyrodniczą grę chodnikową?. Konkurs ma charakter przyrodniczo-plastyczny i jest adresowany do uczniów z klas IV-VI naszej szkoły podstawowej. Jego uczestnik powinien opracować projekt gry przyrodniczej dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej, w takiej formie, aby gra mogła być namalowana na placu wyłożonym typowymi płytami chodnikowymi. Plac ten znajduje się na końcu szkolnego ogrodu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z poniższym regulaminem.

Organizatorzy:

Monika Badowska

Marzanna Mastalerz  

R E G U L A M I N  

  1. Celem konkursu jest:

     - pogłębianie wiedzy przyrodniczej zakresu klas I-VI szkoły podstawowej,

     -  rozwijanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych,

     -  kształtowanie właściwych postaw wobec najbliższego otoczenia.

 

  1. Każdy uczestnik konkursu, czyli uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Opocznie, z klas IV-VI  powinien wykonać (indywidualnie) pracę zawierającą:

a)      stronę tytułową z nazwą konkursu, tytułem pracy, danymi autora (imię, nazwisko, klasa, szkoła);

b)      słowny opis zaprojektowanej gry przyrodniczej odpowiedniej dla uczniów z klas I-VI szkoły podstawowej i nadającej się do namalowania na płytach chodnikowych, na placu w szkolnym ogrodzie;

c)      graficzny obraz zaprojektowanej gry;

d)      pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie.

  1. Forma pracy:

a)      strona tytułowa i opis gry: wydruk;

b)      obraz graficzny gry: arkusz formatu A4, rysunek wykonany ręcznie lub przy pomocy wybranego programu komputerowego;

c)      wszystkie części pracy w podpisanej kopercie lub teczce.

  1. Terminarz:

a)      rozpowszechnienie informacji o konkursie i jego regulaminu: połowa listopada 2016 roku;

b)      składanie prac: u pani Marzanny Mastalerz (sala 201), do 20.12.2016 roku.

  1. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

a)      w skład komisji konkursowej wejdą nauczyciele plastyki i przyrody;

b)      przy ocenie prac komisja konkursowa weźmie pod uwagę: zgodność pracy z wymogami regulaminowymi, walory edukacyjne, artystyczne i estetyczne pracy;

c)      organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryterium tematycznego oraz wyżej wymienionych wymogów.

  1. Postanowienia końcowe:

a)      organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac;

b)      zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście i według własnego pomysłu;

c)      zgłoszone prace wraz z danymi autorów mogą być eksponowane przez szkołę

(np. na: stronie internetowej, szkolnym placu) i mogą być wykorzystywane w celach   edukacyjnych;

d)      o wynikach konkursu, uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej szkoły 07.02.2017 roku. 

Szukaj

Liczba odsłon

Odsłon artykułów:
2357311

Online

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.