Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie

im. Kornela Makuszyńskiego

Konkurs ?Kosmos i ja?

REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU PRZYRODNICZO-POLONISTYCZNO-TECHNICZNEGO

dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

?Kosmos i ja?

 

1.Postanowienia ogólne:

 • Konkurs ma charakter lokalny i adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej.
 • Regulamin określa zasady i warunki udziału w konkursie.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją przez uczestnika Regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie wizerunku osobowego przez SP nr 1 w Opocznie w celach związanych z konkursem. Jednocześnie uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na umieszczenie zdjęć z konkursu i wycieczki pokonkursowej na stronie internetowej szkoły ewentualnie w Top-ie Opoczyńskim.

2. Cele konkursu :

 

 • Rozbudzanie zainteresowań tematyką KOSMOSU.
 • Poszerzanie wiedzy programowej w zakresie obiektów przyrodniczych.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych.
 • Kształtowanie umiejętności językowych.

3. Uwagi formalne:

 • Uczniowie  zapisują się do konkursu u nauczycieli przyrody do 30 września 2015r.
 • Model Układu Słonecznego i wydruk opowiadania oraz mail z opowiadaniem muszą być dostarczone do szkoły do dnia 19 października 2015r. Uczniowie zostaną powiadomieni o dniu dokonywania oceny. Wyniki zostaną podane do 30 października 2015r. Wycieczka pokonkursowa odbędzie się 4 listopada2015r.

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych terminów konkursu (o ewentualnej zmianie terminów uczestnicy zostaną powiadomieni przez swoich nauczycieli przyrody).

4. Zadania konkursowe.

 • Każdy uczestnik konkursu powinien wykonać indywidualnie model Układu Słonecznego, przygotować ustną jego prezentację oraz napisać opowiadanie sci-fi związane z tematyką konkursu.
 • Materiały użyte do wykonania modelu dobrowolne, w zależności od wyboru uczestnika. Wymiary modelu dowolne, ale nie większe niż wielkość szkolnego stolika.
 • Opowiadanie drukowane, czcionka 12, objętość od 2 do 4 stron papieru A4, polecana czcionka Calibri, odstępy między akapitem 1,15. Opowiadanie musi posiadać tytuł wymyślony przez autora i być podpisane jego  imieniem i nazwiskiem. Należy też podać klasę ucznia i nazwisko nauczyciela koordynującego.
 • Tekst opowiadania należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. natomiast wydruk dostarczony do szkoły razem z modelem Układu Słonecznego do 19 października 2015r.
 • Uczestnicy konkursu muszą przygotować ustną prezentację swojej pracy, ale  nie może ona trwać dłużej niż 3 minuty. Uczeń powinien także mieć bogatą wiedzę na temat planet Układu Słonecznego.

5.Komisja konkursowa:

W skład komisji wejdą: p. Marzanna Mastalerz i p. Alina Kaźmierczyk (nauczycielki przyrody), p. D. Cichańska (nauczycielka języka polskiego) oraz p. Monika Badowska i p .Mariola Sikorska (nauczycielki plastyki i techniki) oraz rodzic.

Komisja konkursowa weźmie pod uwagę zgodność pracy z regulaminem i zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryterium tematycznego.

Członkowie jury mogą zadawać uczestnikom konkursu pytania związane z tematyką konkursu.

Przy ocenie prac komisja konkursowa weźmie pod uwagę:

 • estetykę i pomysłowość wykonania modelu,
 • rzeczowość i ciekawy sposób prezentacji ustnej,
 • intrygującą fabułę  opowiadania,
 • oryginalność ujęcia tematyki.

Przyznawane będą punkty w skali od 1 do 10. Zwycięzcami będą osoby, które uzyskają największą liczbę punktów.

6. Nagrody:

 • Dla osób, które zajmą trzy pierwsze miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe oraz wycieczka do Planetarium w Centrum Nauki ?Kopernik? w Warszawie. Na wycieczkę pojadą także osoby, które zajmą kolejne miejsca od 4 do 25.   

 

Szukaj

Liczba odsłon

Odsłon artykułów:
2357304

Online

Odwiedza nas 81 gości oraz 0 użytkowników.